Säkerhetsdörr något för dig?

En säkerhetsdörr är ingen billig investering. Bor du i bostadsrätt eller villa så innebär det i och för sig att din fastighets värde ökar, men finns inget reellt behov är det frågan om det är värt det. Frågan om säkerhetsdörr eller inte är en fråga om avvägning av olika risker. Hur sannolikt är det att din lägenhet kommer att utsättas för inbrott?

För det första. Hur ser brottsligheten ut där ni bor? Är bostadsinbrott vanliga i ert område? Hur ofta lämnar ni er bostad oövervakad? Är ni bortresta ofta så ökar inbrottsrisken betydligt, och en säkerhetsdörr är i så fall avskräckande för många presumtiva inbrottstjuvar, speciellt i ett område med hög brottslighet.

Har ni många attraktiva värdeföremål hemma, såsom till exempel smycken, pengar eller liknande? Eller arvegods med stort affektionsvärde? Har du många föremål du känner är omistliga, så kan en säkerhetsdörr vara en trygghet. Efter ett inbrott är det också oftast inte förlusten av värdesaker som smärtar mest. Det är känslan av att ens hem blivit kränkt, och okända människor varit där, och att de stulit saker som betyder något för dig, men inte för dem.

Om du har barn som är ensamma hemma ofta, kan en säkerhetsdörr också vara en trygghet, ifall tjuvar skulle slå till när de är hemma.