Vad är en säkerhetsdörr?

Säkerhetsdörrar är dörrar som försvårar för inbrottstjuven; det framgår redan av namnet. Men förutom att hålla ute inbrottstjuvar, så håller de dessutom ute oväsen. Spring och skrik i trapphuset blir ett minne blott, och ljuv tystnad sänker sig över lägenheten. Säkerhetsdörrar sinkar också spridning av bränder, och vissa är också rök- och gastäta.

Säkerhetsdörrar tillverkas vanligen i stål. För att dörren sen inte ska se så stel och tråkig ut används olika sätt för att få till ett mer naturligt utseende, exempelvis laminat, faner eller målning. Säkerhetsdörrar finns sedan i två klassifikationer, 3 och 4. Klass 1 är vanliga dörrar, och 2 något förstärkta men icke säkerhetsdörrar. Klassifikationen beror på hur lång tid dörren tar att forcera, och vilka verktyg som krävs. Klass 4-dörrar testas med borrmaskin, och tar god tid att forcera. Klass 3 är något svagare, men fortfarande betydligt bättre än en vanlig trädörr.

Dörrarna klassificeras ytterligare efter brandsäkerhet; hur lång tid det tar för lågor att tränga igenom, och hur gas- och röktäta de är. Slutligen klassas de också efter ljudisolation. Alla säkerhetsdörrar har visst mått av ljudisolation så att oväsen i trappuppgångar dämpas väsentligt. Med extra ljudisolering slipper i stort sett inga ljud igenom. Även om säkerheten är det viktigaste, så är ljudisoleringen något de flesta uppskattar mycket.